............................
2013.PANAMERYKA.............
2012.北海道..................
2012.Δ......................
2011.ANNAPURNA..............
2011.WIEŚ...................
2010.KURORT ARMENIA.........
2010.TORUŃ BYDGOSKIE........
2009.MONGOLIA...............
2007-2010.TRANSYLWANIA......
.. ..............  ....... .
.....  .....................
...... .....................
.......  ...................
......... ..................
................ ...........
................  ..........
..... ............  ........
......  ............   .....
.......  ...................
........  ..................
.........  .................
...........  ...............
... . .......,..............
....  ..........  ..........
.....  ...........  ........
......  ............   .....
....... ................. ..
........,..................,
..........  ................
 ..........   ..............
.  ...........  ............
... . ...........  .........
........ ...........  ......
..........KONTAKT...........
............................

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...